MDM

Pogoji poslovanja

Splošni prodajni pogoji (PDF)
Splošni nabavni pogoji (PDF)
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine (PDF)

        I.            Splošno
Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine MDM d.o.o. (v nadaljevanju Pogoji) obravnavajo delovanje spletne trgovine na spletni strani za fizične osebe (B2C) www.mdm-shop.si in na spletni strani za pravne osebe (B2B) www.b2b.mdm.si ter pravno-poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine kot ponudnikom in prodajalcem (družba MDM d.o.o.) ter uporabniki oz. kupci.
Uporabnik spletne trgovine potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pogojev ter se z njimi strinja. Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine veljajo od 1.9.2015.
 
      II.            Naročanje
Naročanje prek spleta poteka 24 ur na dan, vse dni v letu.
Uporabnik mora ob nakupu v spletni trgovini za fizične osebe (B2C) vnesti svoje podatke, v spletni trgovini za pravne osebe (B2B) pa pridobiti uporabniško ime in geslo s strani MDM, s katerim dostopa do spletne trgovine. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Uporabnik izbira in naroči blago, ki mu je na voljo v spletni trgovini, z izbiro možnosti "dodaj v košarico". V primeru, da določenega blaga ni na zalogi, je to navedeno ob posameznem blagu. Izbrano blago je zbrano v košarici, ki jo uporabnik lahko kadarkoli preveri in v njej uredi blago (spremeni količine blaga in/ali jih odstrani iz seznama). Ko uporabnik konča z nakupovanjem, izbere možnost "košarica", kjer uredi blago. S klikom na gumb »naprej« bo v 1 koraku opravljen celoten nakup.
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo poslano prodajalcu. V njem je navedeno blago in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu (pravni osebi) so podatki o vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini v rubriki »Moj profil«.
Prodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročila kupca po elektronski pošti. Prodajalec mora to storiti v 2 delovnih dneh, sicer se šteje, da naročilo ni potrjeno in prodajna pogodba ni sklenjena. Ta prodajna pogodba je shranjena pri prodajalcu in ga lahko kupec po pisnem zahtevku dobi kadarkoli v roku 2 let od opravljenega naročila. Prodajno pogodbo lahko sklenejo samo kupci, ki imajo stalno prebivališče oz. sedež podjetja v Republiki Sloveniji.
Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko prodajalec enostransko odstopi od prodajne pogodbe, s pisno izjavo, poslano kupcu na elektronski naslov, ki ga je ta navedel ob naročilu.
 
    III.            Cene in načini plačila
Spletne cene veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine. Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Cene izbranega blaga veljajo na dan naročila. Ponudba in cene veljajo do odprodaje zalog.
V spletni trgovini za fizične osebe (B2C) so omogočeni naslednji načini plačila:
-          plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (v tem primeru dostavljavec po svojem ceniku zaračuna še plačilo posebne položnice),
-          plačilo po predračunu (prejem predračuna po e-pošti),
Z oddanim naročilom se kupec zavezuje, da bo pri izbiri plačila ob povzetju ob prevzemu blaga poravnal kupnino in plačilo posebne položnice po ceniku dostavljavca. Ob prevzemu pošiljke je kupec dolžan podpisati spremni dokument.
                V spletni trgovini za pravne osebe (B2B) kupec poravna naročeno blago, skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji kupca.
 
 
    IV.            Dobava, prevzem ter količinski in kakovostni pregled
Prodajalec kupcu naročeno blago dostavi na naslov, ki ga kupec navede pri naročilu v skladu s pravili in pogoji pogodbenega partnerja za dostavo (v nadaljevanju dostavljavca) in po prejetem plačilu v primeru plačila po predračunu. V primeru hkratnega nakupa več izdelkov bo kupčevo naročilo poslano v enem paketu, ko bodo na voljo vsi izdelki.
V delovnem času maloprodajnih enot prodajalca lahko kupec naročeno blago osebno prevzame na sedežu podjetja, pri čemer se je za prevzem potrebno dogovoriti vnaprej. V primeru osebnega prevzema plačilo po povzetju ni mogoče.  
Stroške pošiljanja nosi kupec in se obračunajo po ceniku dostavljavca. Višina stroškov posameznega naročila in rok dostave sta kupcu sporočena v potrditvi naročila. V nobenem primeru pa prodajalec ni odgovoren za prekoračen rok dostave. V primeru, da zaloga poide, bo prodajalec kupca o tem nemudoma obvestil in mu predstavil ostalo ponudbo ali mu sporočil dobavni rok za naročeno blago.
Kupec je dolžan naročeno blago ob prevzemu kakovostno in količinsko pregledati ter na spremni dokument poleg podpisa zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu, ki jih lahko uveljavlja v postopku reklamacije ali jamstva za napake.
 
      V.            Pravica do odstopa od nakupa ter vračilo blaga in vplačila
Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku na kontaktne naslove sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev.
Blaga kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe, mora kupec prejeto blago najkasneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu vrniti prodajalcu nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Strošek vračila blaga bremeni kupca.
Vračilo vplačila bo izvedeno najkasneje v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.
Kupec v nobenem primeru ne more odstopiti od pogodbe v primeru naročila storitve.
 
    VI.            Garancija
Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih. Če informacije o garanciji ni, blago nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika za to informacijo.
Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev na garancijskem listu ter ob predložitvi garancijskega lista, originalne embalaže in računa. Garancijo lahko kupec uveljavlja pri ponudniku, neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Popravilo je treba opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa blago zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim blagom.
 
  VII.            Jamstvo za stvarne napake
Kupec je dolžan prodajalcu sporočiti morebitne napake v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora obvestiti prodajalca o napaki z obvestilom na e-naslov info@mdm.si, ki mora vsebovati natančen opis napake, nato pa mora prodajalcu omogočiti pregled stvari. Pogoj za uveljavljanje jamstva za napake je originalna embalaža in račun. Prodajalec mora kupcu v roku 8 dni ugoditi njegovemu zahtevku ali pa podati pisen odgovor. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po 2 letih od izročitve blaga.
Kupec je dolžan pri prevzemu blaga pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe blaga je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti dostavljavca. Kupec je dolžan skupaj z dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik, posebej pozorno pa izpolniti rubriko o stanju embalaže in blaga. Kupec je dolžan poškodovan izdelek prevzeti in ga, v primeru uveljavljanja jamstva za napake, skupaj z uradnim zapisnikom poslati prodajalcu. Po prejemu poškodovanega blaga bo prodajalec v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

VIII.            Varovanje podatkov
Z registracijo na spletni trgovini uporabnik dovoljuje, da podjetje MDM d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Podjetje MDM d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.
 
    IX.            Avtorske pravice
Spletna trgovina je v lasti podjetja MDM d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika. Fotografije so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.
 
      X.            Končne določbe
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Pogojev brez predhodnega obvestila. Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh Pogojev je veljavna le v pisni obliki.
Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine med uporabnikom in ponudnikom, bosta stranki poskusili rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.